Ο Γιάννης Κουράκης έχει αναπτύξει μεγάλη πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση προοδευτικών πολιτικών ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνικής φροντίδας και εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Βουλευτής, Υπουργός και Δήμαρχος Ηρακλείου και έχει αναλάβει σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το 2014 είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα κοινωνικής συνοχής, αξιοποίησης των πόρων, κυκλικής οικονομίας και ενέργειας. Επίσης είναι Πρέσβης του Συμφώνου των Δημάρχων που αντιπροσωπεύει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Σήμερα είναι Υποψήφιος Δήμαρχος με τη Δημοτική Κίνηση « Ηράκλειο 3.7.5 ».