06

Σεπ

Ανακοίνωση για την πορεία των διαβουλεύσεων για συνεργασία στο Δήμο Ηρακλείου

Από το Γραφείο Τύπου της Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Στις δημοτικές εκλογές της 26η Μαΐου διαμορφώθηκε ο συσχετισμός των δυνάμεων στο Δήμο Ηρακλείου. Η Δημοτική μας Κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη με ποσοστό 37% έναντι 24% της Δύναμης Πολιτών. Στο β’ γύρο στις 2 Ιουνίου αναδείχθηκε Δήμαρχος ο κ. Βασίλης Λαμπρινός με 52% έναντι 48% του Γιάννη Κουράκη.  Ως εκ τούτου η διοίκηση του Δήμου θα προέκυπτε από προγραμματικές συνεργασίες παρατάξεων στο πλαίσιο της απλής αναλογικής. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν για τη δήθεν «διασφάλιση της κυβερνησιμότητας» δεν αλλάζουν την πολιτική πραγματικότητα και την εκφρασμένη βούληση του λαού.

Ο εκλεγμένος Δήμαρχος, ως όφειλε, ανέλαβε να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με βάση ένα κείμενο αρχών που κατέθεσε στις παρατάξεις στις αρχές Αυγούστου. Σ’ αυτό το κείμενο η δημοτική μας κίνηση εξέφρασε την συμφωνία της και κατέθεσε στον διάλογο που ξεκίνησε, συγκεκριμένες προτάσεις, πάντα προς όφελος των πολιτών. Συγκεκριμένα σε επιστολή μας στις 5 Αυγούστου κρίναμε αναγκαίο να ξεκινήσουμε ένα ουσιαστικό διάλογο εργασίας, με δεδομένο ότι υπήρχε στενότητα χρόνου αφενός λόγω των απαιτούμενων θεσμικών διαδικασιών, αφετέρου δε της ανάγκης συγκεκριμενοποίησης πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. Στο κείμενο που καταθέσαμε αναδεικνύαμε τις βασικές αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες του Δήμου μας στην προοπτική διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης της νέας Δημοτικής Αρχής.

Ως συνέχεια, στις 27 Αυγούστου μας κοινοποιήθηκε από τον Δήμαρχο, ένα νέο κείμενο «προγραμματικής συμφωνίας» στο οποίο είχαν ενσωματωθεί προτάσεις και άλλων παρατάξεων, παρέμενε όμως ασαφές ως προς τις επιδιώξεις, τις προτεραιότητες και τις εξειδικεύσεις. Στο ίδιο κείμενο διαφαινόταν μια προσπάθεια μονομερούς διοίκησης του Δήμου και αποστασιοποίησης από το πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Ενδεικτικά για την επιλογή των μελών της εκτελεστικής εξουσίας, που προέρχονται από άλλες συνεργαζόμενες παρατάξεις, σημειώνουμε ότι δεν προβλεπόταν η σύμφωνη γνώμη έπειτα από διαβούλευση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018) αλλά αντιθέτως ο Δήμαρχος διατηρούσε το «αποκλειστικό δικαίωμα» επιλογής των μελών.

Την επόμενη μέρα, σε απάντηση μας επανήλθαμε προτείνοντας προσθήκες και διευκρινήσεις στις αρχές και στις στρατηγικές κατευθύνσεις, εκφράζοντας την άποψη για άλλη μια φορά ότι πρέπει να ενσωματωθούν σαφείς προτεραιότητες ανά κατεύθυνση και να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε κρίσιμους τομείς. Μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή προτείναμε την προσθήκη, μετά από συνεννόηση, συγκεκριμένων προτεραιοτήτων ανά κατεύθυνση που θα ενταχθούν σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Τέλος, με στόχο την πραγματοποίηση του επόμενου και καθοριστικού βήματος, προτείναμε τη συγκρότηση επιτροπής, επεξεργασίας και οριστικοποίησης του τελικού κειμένου προγραμματικής συμφωνίας. Με αυτό τον τρόπο θα καταλήγαμε σε μια αξιόπιστη, συγκροτημένη, προωθητική συμφωνία και σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανωτικό σχήμα.

Δυστυχώς στις 30 Αυγούστου και ενώ είχε εξαντληθεί όλος ο πολύτιμος για συνεννοήσεις χρόνος, ο Δήμαρχος επικαλούμενος θέματα εμπιστοσύνης, μας ανακοίνωσε την άρνηση του να προχωρήσει σε συνεργασία μαζί μας.

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ

Είναι σαφές ότι η καθυστερημένη επίκληση τέτοιων θεμάτων για την αποφυγή της συνεργασίας δεν συνάδει με πνεύμα συναίνεσης που θα έπρεπε να επικρατεί, δίνοντας την εντύπωση ότι ορισμένοι κύκλοι (στην παράταξη του Δημάρχου) επιθυμούν να προκαλέσουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι δε απολύτως παράδοξο να υπάρχουν τέτοιες προφάσεις όταν ο λαός με την πρόσφατη ετυμηγορία του, μας τίμησε αναδεικνύοντας μας σε πλειοψηφούσα δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο με ποσοστό περίπου 37%.

Αποδεικνύεται έτσι, ότι εξ’ αρχής δεν υπήρχε πρόθεση συνεργασίας επί μιας ολοκληρωμένης προγραμματικής βάσης σε αρχές και στρατηγικές κατευθύνσεις που θα περιελάμβανε και τις αναγκαίες εξειδικεύσεις ώστε να είναι εμφανές πως με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αναβαθμιστεί ο Δήμος.

ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΞΑΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Η Δημοτική μας Κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» δεν χωρίζει τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους σε πατρίκιους και πληβείους και για το λόγο αυτό προσήλθε στις συζητήσεις με μοναδικό στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για τη διακυβέρνηση του Δήμου, χωρίς να θέτει προαπαιτούμενα. Στη διαδικασία διαβουλεύσεων δεν προτάξαμε ποτέ, θέσεις και αξιώματα.  Από την πρώτη στιγμή διευκρινίσαμε εγγράφως και ρητά,  ότι ο επικεφαλής της Δημοτικής μας Κίνησης κ. Γιάννης Κουράκης δεν επιδιώκει κανένα αξίωμα στο Δήμο. Άλλωστε στον τόπο μας όλοι γνωριζόμαστε από τη διαδρομή μας και το έργο μας.

Για μας η συνεργασία δυνάμεων με διαφορετική πολιτική αφετηρία είναι κατάκτηση της δημοκρατίας και δείγμα πολιτικού πολιτισμού. Η πόλη χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση και όχι αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία. Τους πολίτες δεν τους απασχολούν οι προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Θέλουν επιτέλους να δουν έργο και έχουν αντιληφθεί ποιοι θέλουν την ενότητα στην πράξη και όχι απλά στις διακηρύξεις. Οι πολίτες θα κρίνουν τους χειρισμούς των παρατάξεων και τους τακτικισμούς που τελικώς επικράτησαν, αντί της κοινής λογικής.

Ο Δήμαρχος προτίμησε για τη διακυβέρνηση του Δήμου, ένα σχήμα μειοψηφίας, που αντιπροσωπεύεται από 17 δημοτικούς συμβούλους (επί συνόλου 49), σε μια προσπάθεια περιχαράκωσης του χώρου του και νομής της εξουσίας, απεμπολώντας έτσι την ευκαιρία συγκρότησης μιας μεγάλης και πλειοψηφικής διακυβέρνησης του Δήμου Ηρακλείου. Τόση δημοκρατία αντέχουν.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΓΝΟΜΩΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Είναι απ’ όλους διαπιστωμένο ότι κατά την προεκλογική περίοδο επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, με εξειδικεύσεις και σχέδιο εφαρμογής, για να επιτευχθεί ο στόχος που είχαμε θέσει, να γίνει το Ηράκλειο το διαμάντι της Μεσογείου. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον.

Από τη θέση μας ως πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ασκήσουμε τα θεσμικά μας καθήκοντα με μοναδικό γνώμονα το καλό της πόλης και των πολιτών. Σε συνεργασία και με άλλες παρατάξεις θα αναδείξουμε τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται για να ανακτήσει το Ηράκλειο μια νέα δυναμική και θα προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις και όχι αποσπασματικές διευθετήσεις στα προβλήματα των δημοτών.

Το επόμενο διάστημα θα ασκήσουμε πολιτικές και δράσεις, προτείνοντας μια θετική διέξοδο για το Δήμο και τους πολίτες. Όλα αυτά θα γίνουν πράξη, με τεχνοκρατική και αποτελεσματική προετοιμασία, ενίσχυση των συνεργασιών σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Θα λειτουργήσουμε ενωμένα,  για να μην χαθεί άλλη μια τετραετία για το Ηράκλειο».