06

Σεπ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5

«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου εδώ και ένα μήνα περίπου οργανώθηκε διαδικασία διαβουλεύσεων για να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεργασίας με στόχο τη βιώσιμη και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση του Δήμου.

Η δημοτική κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» συμμετείχε με ειλικρίνεια, καλή πίστη και συναινετικό πνεύμα στη διαβούλευση, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός κοινά συμφωνημένου αξιόπιστου και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το καλό του Δήμου και των πολιτών.

Δυστυχώς, η όλη διαδικασία απεδείχθη προσχηματική, καθώς με την επίκληση διαφόρων θεμάτων που δεν άπτονται της πολιτικής λειτουργίας και της πρακτικής στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αγνοήθηκαν κινήσεις και παρατάξεις που έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δήμαρχος επέλεξε να στηριχθεί στη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τη Δημοκρατία, την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης μας. Όσοι οργάνωσαν αυτήν την κατ’ επίφαση διαβούλευση, φέρουν ακέραια την ευθύνη των πράξεων τους.

Ο λαός του Ηρακλείου θα τους κρίνει για την περιφρόνηση που επέδειξαν στους θεσμούς και στην πρόσφατα εκφρασμένη βούληση του.