15

Μάι

Γιάννης Κουράκης σε Ταξιδιωτικούς Πράκτορες: Στρατηγική μας προτεραιότητα η αναβάθμιση του τουρισμού

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 κ. Γιάννης Κουράκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Μιχάλη Βλατάκη και τα μέλη των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, για την ανταλλαγή απόψεων για την ενδυνάμωση και ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στο Ηράκλειο.

Αφού άκουσε τις απόψεις των πρακτόρων για τα προβλήματα του κλάδου και τις εκτιμήσεις για την φετινή περίοδο, ο Γιάννης Κουράκης τόνισε ότι «οραματική δέσμευση της δημοτικής μας κίνησης είναι να γίνει το Ηράκλειο το διαμάντι της Μεσογείου». 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε διατυπώσει τις επτά στρατηγικές προτεραιότητες και τις πέντε εμβληματικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να αλλάξει το Ηράκλειο και να μπορεί να σταθεί ανάμεσα στις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της οικονομικής αναζωογόνησης προτείνουμε δράσεις για την ανάπτυξη συνεδριακού πολιτιστικού και θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Δήμος στην πρώτη γραμμή!

Ο Γιάννης Κουράκης επεσήμανε ότι ο Δήμος καλείται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες συντονισμού όλων των παραγόντων του κλάδου.

  • Να διασφαλίσει ότι θα ολοκληρώσει το σύνολο, των συνδεόμενων με αυτές τις δράσεις, έργων.
  • Να διατηρεί σε πλήρη διαθεσιμότητα και υψηλή λειτουργική επάρκεια το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο.
  • Να φροντίζει για την υψηλού επιπέδου πολιτιστική παραγωγή. 

Ο Γιάννης Κουράκης κατέληξε ότι: «Οι κινήσεις αυτές που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και οδηγούν στην σταθερή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να δημιουργήσουν μια νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση στην πόλη μας. Πάμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης».