Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την «κυβερνησιμότητα» των Δήμων και Περιφερειών που ψηφίστηκαν στη Βουλή, οδηγούν τη Δημοκρατία στην κλίνη του Προκρούστη. Η αλλαγή των όρων διεξαγωγής των εκλογών μετά από τα αποτελέσματα είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική πράξη.

Είναι προφανές από τις  διατάξεις που ψηφίστηκαν, ότι καταργούνται τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών της πρώτης Κυριακής και αλλοιώνεται η βούληση των πολιτών, «ευνουχίζονται» τα δικαιώματα των εκλεγμένων αντιπροσώπων και απαγορεύεται ακόμα και η αλλαγή τοποθέτησης επί των αρχικών συμπράξεων για οποιοδήποτε λόγο.

Τα δικαιώματα των Δημοτικών Παρατάξεων και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο καταπατούνται και περιθωριοποιείται ο ρόλος του ανώτερου συλλογικού οργάνου. Ο Δήμαρχος που δεν έχει την πλειοψηφία, ανακηρύσσεται σε απόλυτο άρχοντα χωρίς περιορισμούς και ουσιαστικό έλεγχο, καθώς από τη στιγμή που κατατίθεται το πρακτικό σύμπραξης δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του. Δηλαδή, ακόμα και εάν μια εκ των συμπραττουσών παρατάξεων αποχωρήσει, ο Δήμαρχος θα διατηρεί όλα τα δικαιώματα που του παρέχει το νομοσχέδιο.

ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ

Οι πρωτοφανείς αυτές διατάξεις που ψηφίστηκαν, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη η δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων συνεργασιών, προκαταλαμβάνουν αρνητικά και ανασχετικά οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας συνθέσεων και προγραμματικών συγκλίσεων. Το πολιτικό κόστος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας θα βαρύνει όσες πολιτικές δυνάμεις την ψήφισαν.

Όσοι θεωρούν ότι θα αποφύγουν τη λογοδοσία και τον έλεγχο κρυπτόμενοι πίσω από τις νομοθετικές διατάξεις – δεκανίκια, πλανώνται. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς να περιορίζονται από τις αντιδημοκρατικές στρεβλώσεις που ψηφίστηκαν. Οι πολίτες γνωρίζουν πως ορισμένοι με αυτές τις πρακτικές θα  γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την ψήφο τους. Είναι όμως βέβαιο, ότι δεν πρόκειται να αναχθούν εκπτώσεις στην εκπροσώπησή τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ

Η εκ των υστέρων, μετά την κάλπη, «διόρθωση» του εκλογικού αποτελέσματος και των παραταξιακών συσχετισμών που έχει αυτό δημιουργήσει αποτελεί εκτροπή. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία ποιους ωφελεί. Είναι δεδομένο ότι βλάπτει τη Δημοκρατία και θίγει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η απάντηση θα είναι πρωτίστως πολιτική. Θα ακολουθήσει άμεσα προσφυγή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά όργανα.