21

Απρ

Τις προτάσεις της κατέθεσε ξανά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η Δημοτική Κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5».

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 21/04/2020

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χριστός Ανέστη – Χρόνια Πολλά.

Λάβαμε την πρόσκληση (υπ’ αριθμ. 29283/15-04-2020) για την ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 21/04/2020 με ημερήσια διάταξη 32 θεμάτων. Σας έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν τη θέση μας, ότι πολλές εισηγήσεις ζητημάτων που αφορούν το Δήμο μας και εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούν να «απαντώνται» με ένα μήνυμα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», αλλά χρήζουν περαιτέρω συζητήσεως και διαλόγου, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους του δημοτικούς συμβούλους να διατυπώνουν αναλυτικά τις απόψεις τους.

Αποτελεί αρνητική διαπίστωση το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε αρκετές εβδομάδες μετά την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ενώ έχει δοθεί αρκετός χρόνος αλλά και τα «τεχνικά εργαλεία» στις δημοτικές αρχές προκειμένου οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων να γίνονται ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, δεν επιλέγετε τον ζωντανό δομημένο διάλογο τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στις Επιτροπές του Δήμου αλλά προκρίνετε τη διεξαγωγή «συνεδρίασης» με την ανταλλαγή απλά, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενημερωνόμαστε ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και άλλων συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης της χώρας, αξιοποιούν όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Δήμος Ηρακλείου αν και θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος σ’ αυτά τα ζητήματα, ως βραβευμένος στο παρελθόν ως Έξυπνη Πόλη, εμφανίζεται δυστυχώς ως ουραγός των εξελίξεων.

Με δεδομένο λοιπόν τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης (δια περιφοράς), που αποφασίσατε μονομερώς, σας γνωστοποιούμε την ψήφο μας ανά θέμα της παρούσας πρόσκλησης.

1. Όπως σας είναι γνωστό σας έχουμε καταθέσει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και ένα μήνα (21/03/2020), τις προτάσεις μας για την ανακούφιση των Δημοτών που πλήττονται από την πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19. Για το θέμα λοιπόν αυτό σας καταθέτουμε εκ νέου, τις προτάσεις μας προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνουν :

α) Απαλλαγή από την καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων από την ημερομηνία επιβολής της διακοπής ή του περιορισμού της δραστηριότητάς τους και μέχρι την ημερομηνία επανέναρξης του συνόλου των εργασιών τους. Επίσης να εξεταστεί η μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων, από την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην ομαλή επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

 

β) Απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών (Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων)για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του νέου κορωνοϊού.

γ)  Αναστολή, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις πάσης φύσεως οφειλών προς τον Δήμο, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, για όσο ισχύουν τα μέτρα αποτροπής για τη διασπορά του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη αναστολή κάθε διαδικασίας δέσμευσης ΑΦΜ και μη έκδοσης Δημοτικής Ενημερότητας.

δ)   Μείωση των Τελών Άρδευσης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

 

ε)  Μείωση στα ενοίκια των δημοτικών επαγγελματικών ακινήτων, που εισπράττει ο Δήμος από τρίτους. 

 

στ) Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί, όπως επίσης και των διδάκτρων στα Δημοτικά Ωδεία. Επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των τροφείων των Βρεφονηπιακών-Παιδικών σταθμών.

 

ζ)  Πέραν της στήριξης με κάθε μέσο και τρόπο στους εργαζομένους του Δήμου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με κίνδυνο την υγεία τους, εργάζονται προσφέροντας υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών των πολιτών, προτείνουμε την διεκδίκηση χορήγησης έκτακτου ειδικού επιδόματος.

 

Όσον αφορά την πρόταση που έχει κατατεθεί για την απαλλαγή από τα Τέλη Διαμονής παρεπιδημούντων, συμφωνούμε.

Τέλος, όπως είχαμε επισημάνει στις από 21/03/2020 προτάσεις μας, θεωρούμε επιβεβλημένη την στήριξη των πολιτών και κατά την περίοδο μετά τη λήξη των έκτατων μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού και των επιχειρήσεων μετά την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας τους, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην ομαλή επανεκκίνηση της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Είμαστε σε θέση να προτείνουμε αναλυτικά τα εν λόγω μέτρα οικονομικής στήριξης σε δημόσια συνεδρίαση-συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα έχουν κληθεί κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς του Δήμου μας, ώστε να αναπτύξουμε όλοι τις απόψεις μας.

 

 1. ΥΠΕΡ
 2. ΥΠΕΡ
 3. ΥΠΕΡ
 4. ΥΠΕΡ
 5. ΛΕΥΚΟ
 6. ΛΕΥΚΟ
 7. ΚΑΤΑ
 8. ΥΠΕΡ
 9. Δράση1. ΚΑΤΑ, Δράση 2. ΛΕΥΚΟ, Δράση 3. ΥΠΕΡ, Δράση 4. ΚΑΤΑ, Δράση 5. ΚΑΤΑ.  Οι δράσεις οι οποίες καταψηφίζουμε, θα θέλαμε να συζητηθούν διεξοδικά σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. ΥΠΕΡ
 11. ΥΠΕΡ
 12. ΥΠΕΡ
 13. ΥΠΕΡ
 14. ΥΠΕΡ
 15. ΥΠΕΡ
 16. ΥΠΕΡ
 17. ΥΠΕΡ
 18. ΥΠΕΡ
 19. ΥΠΕΡ
 20. ΥΠΕΡ
 21. ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ. Θεωρούμε ότι δεν τεκμαίρεται ο επείγον χαρακτήρας του θέματος.
 22. ΛΕΥΚΟ. Έχουμε διατυπώσει πολλές φορές τη διαφωνία μας σε σχέση με την παρακράτηση του πόσου που γίνεται από την τακτική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών, για τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Ο Δήμος θα μπορούσε να καλύπτει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας έτσι ώστε να παραμένουν περισσότερα χρήματα στα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών για τις λειτουργικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Αυτό άλλωστε γινόταν σε προηγούμενες δημοτικές περιόδους. Προτείνουμε λοιπόν, ιδιαίτερα σ’ αυτή την συγκυρία, να ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ η σχετική παρακράτηση που εισηγείστε και να διατεθεί το σχετικό ποσό στην αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού που τόσο ανάγκη έχουν οι σχολικές μονάδες και πολλοί μαθητές τους, για την διεξαγωγή Τηλε-Μαθημάτων.
 23. ΥΠΕΡ
 24. ΥΠΕΡ
 25. ΛΕΥΚΟ. Δεν διαφωνούμε με την μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης από το σημερινό σημείο, καθώς εκεί διεξάγεται εδώ και πολλά χρόνια. Όμως ψηφίζουμε λευκό καθώς ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σισαμάκης είχε δεσμευθεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ότι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο θα είχε φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση με τρεις ή τέσσερις διαφορετικές θέσεις εγκατάστασης, διάρκειας ενός έτους, δέσμευση την οποία δεν βλέπουμε να υλοποιείται με τη σημερινή εισήγηση.  Εξ’ άλλου και στο παρελθόν, τόσο στο Συμβούλιο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο  (10-04-2019 και 22-04-2019) έχουν κατατεθεί προτάσεις στη λογική της εκ περιτροπής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σε διαφορετικά πλέγματα οδών (κάτι αντίστοιχο δηλαδή μ’ αυτό που έγινε πρόσφατα στην 3η Δημοτική Κοινότητα).
 26. ΥΠΕΡ
 27. ΥΠΕΡ
 28. ΥΠΕΡ
 29. ΥΠΕΡ
 30. ΛΕΥΚΟ
 31. ΥΠΕΡ

 

Με εκτίμηση,

Για τη Δημοτική Κίνηση « Ηράκλειο 3.7.5.»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 Κουράκης Ιωάννης (Επικεφαλής)

 

Αγαπάκης Δημήτριος                                                                    Μακαρόνας Γρηγόριος

Αγριμανάκης Γεώργιος                                                                 Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος

Γιαλιτάκης  Νικόλαος                                                                   Ξυλούρη Μαρία

Γιαουρτάς Δημήτριος                                                                    Σενετάκη Ειρήνη

Δημόπουλος Νικόλαος                                                                 Σπανάκη Αθηνά

Δροσίτης Ιωάννης Αθηνά                                                             Στειακάκης Γεώργιος

Ζαμπετάκης Φάνης                                                                        Χαιρέτης Εμμανουήλ

Καλονάκη Ιωάννα                                                                           Ψαρράς Ιωάννης

Κόκκορη Ελένη