29

Σεπ

Η απάντησή μας στην τελική επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την από 02/09 επιστολή-απάντηση της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 στην τελική επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου, περί Μη Συνεργασίας που μας απέστειλε στις 30/08.

 

 

Ηράκλειο, 02/09/2019

Προς

     κ. Βασίλειο Λαμπρινό

   Δήμαρχο Ηρακλείου

Θέμα : Απάντηση σε Επιστολή σας

Κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστώ για την από 30 Αυγούστου επιστολή σας.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι ο κύκλος του διαλόγου που ξεκίνησε με δική σας πρωτοβουλία έκλεισε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.  Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πρόθεση συνεργασίας επί μιας ολοκληρωμένης προγραμματικής βάσης που θα έχει μεν ως αφετηρία τη διαπιστωμένη συμφωνία σε αρχές και στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες εξειδικεύσεις έτσι ώστε να είναι εμφανές στους πολίτες πως με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και θα αναβαθμιστεί η πόλη. Η προηγούμενη εμπειρία στο Δήμο, δείχνει ότι ακριβώς σε θέματα εξειδίκευσης και εφαρμογής παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες αδυναμίες με αποτέλεσμα να υλοποιούνται αποσπασματικά δράσεις και να παραμένουν τα έργα ημιτελή. Η πόλη έχει ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με προοπτική τετραετίας.

Από την πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση σας και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις με σαφείς προτεραιότητες λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των άλλων παρατάξεων. Δυστυχώς, δεν υπήρξε διάθεση ανταπόκρισης προς αυτή την κατεύθυνση. Η καθυστερημένη επίκληση θεμάτων εμπιστοσύνης για την αποφυγή της συνεργασίας δεν συνάδει με πνεύμα συναίνεσης και δημιουργεί την εντύπωση ότι ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να προκαλέσουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης στη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δε παράδοξο να τίθεται θέμα πολιτικής εμπιστοσύνης όταν ο λαός του Ηρακλείου, με την πρόσφατη ετυμηγορία του μας τίμησε, αναδεικνύοντας μας πλειοψηφική δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο με ποσοστό περίπου 37%.

Η Δημοτική μας Κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5, δεν χωρίζει τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους σε πατρίκιους και πληβείους και για το λόγο αυτό προσήλθε στις συζητήσεις με μοναδικό στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, που θα στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο σχέδιο δράσης και οργανωτικό σχήμα, χωρίς να θέτει προαπαιτούμενα. Άλλωστε στο Δήμο όλοι γνωριζόμαστε από τη διαδρομή μας και το έργο μας.

Για να διευκολύνουμε την προσέγγιση προτείναμε τη συγκρότηση επιτροπής των συνεργαζόμενων παρατάξεων που θα αναλάμβανε την επεξεργασία και οριστικοποίηση του κειμένου προγραμματικών θέσεων που θα κατέληγε σε μια αξιόπιστη και προωθητική συμφωνία, προς όφελος των πολιτών. Η εκ των υστέρων συγκρότηση οποιασδήποτε επιτροπής δεν έχει νόημα καθώς έχει ήδη αναλάβει το θεσμικό του ρόλο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη διαδικασία διαβουλεύσεων η δημοτική μας κίνηση δεν προέταξε θέσεις και αξιώματα. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή διευκρινήσαμε εγγράφως ότι ο επικεφαλής του Συνδυασμού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 δεν επιδιώκει κανένα αξίωμα στο Δήμο.

Για μας, η συνεργασία δυνάμεων με διαφορετική πολιτική αφετηρία είναι κατάκτηση της δημοκρατίας και δείγμα πολιτικού πολιτισμού. Η πόλη χρειάζεται μια υπέρβαση και όχι αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία. Τους πολίτες δεν τους απασχολούν οι προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Θέλουν επιτέλους να δουν έργο και έχουν αντιληφθεί ποιοι θέλουν την ενότητα στην πράξη και όχι απλά στις διακηρύξεις. Οι πολίτες θα κρίνουν τους χειρισμούς των παρατάξεων και τους τακτικισμούς που επικράτησαν αντί της κοινής λογικής.

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως διαπιστώσατε κατά την προεκλογική περίοδο επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στην παρουσίαση, στους δημότες, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με εξειδικεύσεις και σχέδιο εφαρμογής για να επιτευχθεί ο στόχος που είχαμε θέσει. Να γίνει το Ηράκλειο το διαμάντι της Μεσογείου. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Από τη θέση μας ως πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ασκήσουμε τα θεσμικά μας καθήκοντα με μοναδικό γνώμονα το καλό της πόλης και των πολιτών. Σε συνεργασία και με άλλες παρατάξεις θα αναδείξουμε τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται για να ανακτήσει το Ηράκλειο μια νέα δυναμική και θα προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις και όχι αποσπασματικές διευθετήσεις στα προβλήματα των δημοτών.

Με εκτίμηση,

Για την «Δημοτική Κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5.»

Γιάννης Κουράκης