29

Σεπ

Η απάντησή μας στο Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας που μας απέστειλε ο Δήμαρχος

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την από 29/08 απάντηση της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 στο Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας που ο Δήμαρχος Ηρακλείου μας απέστειλε στις 27/08.

·

Ηράκλειο, 29/08/2019

Προς

     κ. Βασίλειο Λαμπρινό

   Δήμαρχο Ηρακλείου

Θέμα : Απάντηση στο από 27/08 Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας

Κύριε Δήμαρχε,

Μετά από μελέτη του κειμένου της προγραμματικής συμφωνίας που μου παραδώσατε προσωπικά στις 27/08, η Δημοτική μας Κίνησή θεωρεί ότι αποτελεί ικανή βάση για σύγκλιση καθώς συμφωνεί με τους βασικούς άξονες του περιεχομένου του. Ταυτόχρονα προτείνει ορισμένα σημεία βελτίωσης και εξειδίκευσης με ζητούμενο την επίτευξη μιας ισχυρής, σταθερής και εποικοδομητικής συνεργασίας που θα προωθεί τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Άλλωστε με το κείμενο που σας είχαμε παραδώσει για συζήτηση, στη συνάντησή μας της 5ης Αυγούστου και με την από 9 Αυγούστου επιστολή-απάντησή μας στο κείμενο σας, είχαμε ήδη εντοπίσει την αναγκαιότητα συγκεκριμενοποίησης πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε βάθος τετραετίας.

Στις αρχές που διέπουν την πρόταση προγραμματικής συμφωνίας που μας παραδώσατε και οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν των δημοτικών παρατάξεων και κινήσεων ήδη από την προεκλογική περίοδο, προτείνουμε και την προσθήκη τριών επιπλέον που αφορούν τις σχέσεις με το κεντρικό κράτος και την εσωτερική αποκέντρωση του Δήμου:

α. «Διεκδικούμε την εμβάθυνση της αναπτυξιακής αποκέντρωσης με τη μεταφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο μιας σύγχρονης τοποκεντρικής προσέγγισης».

β. «Προωθούμε την εσωτερική αποκέντρωση του Δήμου για να καλύψουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών κοινοτήτων και παράλληλη εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων πόρων».

γ. « Ο Δήμος Ηρακλείου ως ένας Μητροπολιτικός Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και ως ο τέταρτος δήμος της χώρας, οφείλει να διοικείται και να λειτουργεί ενωτικά, πρωτοποριακά, αποτελεσματικά, αναπτύσσοντας συνεργασίες με άλλους φορείς και αρχές. Πρέπει  να έχει σημαντικό ρόλο τόσο στα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης όσο και στην αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων υπερτοπικού χαρακτήρα, κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας τον ηγετικό του ρόλο ».

Ως προς το Όραμα και στη γενική του κατεύθυνση, προτείνουμε επιπροσθέτως δύο βασικά σημεία:

α. Για να προσεγγίσουμε το όραμα, οι διαφοροποιημένες τρείς ζώνες του Δήμου πρέπει να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών. Και άρα θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε πλήρως αυτή τη διαφορετικότητα στην προοπτική της σύνθεσης ενός ενιαίου οράματος.

β. Ενώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο συναντώνται πράγματι οι 5 πολιτισμοί (με διαφορετική όμως βαρύτητα και επιρροή ο καθένας που δεν αποτυπώνεται στην αριθμητική παράθεση τους) είναι σκόπιμο με αφετηρία αυτούς να δώσουμε διακριτή έμφαση στη δημιουργικότητα και στην παραγωγή σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας γιατί αυτό δίνει την προοπτική ειδικά στη νέα γενιά.

Ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις επισημαίνουμε την ανάγκη διατύπωσης σαφών προτεραιοτήτων ανά κατεύθυνση καθώς και την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε κρίσιμους τομείς. Γι’ αυτό προτείνουμε την προσθήκη, μετά από συνεννόηση, τριών έως πέντε άμεσων συγκεκριμένων προτεραιοτήτων ανά κατεύθυνση που θα ενταχθούν σε ένα σχέδιο δράσης για την πρώτη διετία. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, δράσεις και έργα θα επιλεγούν με κριτήρια την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα αλλά και την ωριμότητα τους ως προς την υλοποίηση.  Η Δημοτική μας Κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εξειδίκευσης για συζήτηση.

Επιπλέον, σε τομείς όπως η κυκλική οικονομία και η διαχείριση των υδατικών πόρων, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός καθώς επιμέρους παρεμβάσεις είναι μεν προς την θετική κατεύθυνση, αλλά δεν δημιουργούν ένα συνολικά θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα με ισχυρή κοινωνική ανταπόδοση. Αλλά και ως προς τον πολιτισμό και την ανάδειξη του ιστορικού και μνημειακού αποθέματος και ειδικά των Τειχών, προτείνουμε να υιοθετηθεί μια συστηματική προσέγγιση με σαφείς προτεραιότητες παρεμβάσεων και έργων, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν (θολοσκεπείς στοές, πύλες και χαμηλές πλατείες), με στόχο την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Δήμου και την ενίσχυση της δημιουργικής παραγωγής. 

Ως προς τις εμβληματικές παρεμβάσεις και την αποτύπωση τους, επισημαίνουμε ότι απαιτείται επιπλέον ένας σαφής καθορισμός των αναγκαίων ενεργειών για την προώθηση τους. Ειδικότερα ως προς το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, για την Δημοτική Ενότητα Αλικαρνασσού και την Αξιοποίηση του χώρου του Αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, θεωρούμε ότι οφείλει να έχει μια διακριτή, ήπια, αναπτυξιακή διάσταση σε σχέση με άλλες όμορες περιοχές, ενώ παράλληλα να επιδιωχθεί η αρμονική συνύπαρξη της με αυτές.

Ως προς τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, διατυπώνουμε επιπροσθέτως την άποψη ότι στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου 4ετίας για κάθε ένα και καθεμία από αυτές. Τα εν λόγω σχέδια αποτελούν αφενός το αναγκαίο πλαίσιο δεσμεύσεων των διοικήσεων έναντι του μετόχου (του Δήμου δηλαδή) και αφετέρου εγγύηση διασφάλισης της εφαρμογής των συμφωνηθέντων, αφού θα εμπεριέχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για παραγωγικά έργα και οικονομικά αποτελέσματα.   

Επισημαίνουμε την ανάγκη συντονισμού των κοινωνικών αναπτυξιακών φορέων της πόλης για να διαμορφωθεί μια συμμαχία ανάπτυξης και προόδου, καθώς όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο Δήμος απαιτούν μια αντίστοιχη συνδυασμένη κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Ειδικά σε θέματα πολιτικών τουρισμού, δημιουργίας έξυπνης πόλης και ανάπτυξης της υπαίθρου, η συνεργασία είναι απολύτως αναγκαία. Μόνο με αυτό τον τρόπο οι παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την κοινωνία και την τοπική οικονομία.

Τέλος, στα θέματα διοίκησης του Δήμου και στο σημείο που αναφέρετε για την επιλογή των μελών της εκτελεστικής εξουσίας του, που προέρχονται από άλλες συνεργαζόμενες παρατάξεις, σημειώνουμε ότι αυτό θα πραγματοποιείται από τον Δήμαρχο μετά όμως από διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Εξ’ άλλου, αυτό προβλέπεται και από τις ισχύουσες διατάξεις ( Άρθρο 59 παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018, και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019) .

Κύριε Δήμαρχε,

Μέχρι σήμερα, στον διάλογο που έχουμε αναπτύξει, έχουμε κινηθεί από την μεριά μας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των προγραμματικών αρχών. Για να πραγματοποιηθεί το επόμενο και καθοριστικό βήμα, προτείνουμε συγκρότηση επιτροπής, επεξεργασίας και οριστικοποίησης του κειμένου προγραμματικής συμφωνίας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι συνεχείς ανταλλαγές γραπτών κειμένων και θα καταλήξουμε σε μια αξιόπιστη, συγκροτημένη και προωθητική συμφωνία και σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανωτικό σχήμα.

Άποψη μας είναι ότι οι συνεργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίες, ανεξάρτητα από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες άλλωστε έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας. Οι δημότες του Ηρακλείου αυτό απεφάσισαν στις πρόσφατες εκλογές. Η ετυμηγορία τους αποτελεί και εντολή συνεργασίας για το καλό του τόπου. Θεωρούμε εξ’ άλλου ότι η συνεργασία είναι εφικτή καθώς έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά και σημαντικά σημεία προσέγγισης μεταξύ των παρατάξεων. Αρκεί να επικρατήσει πολιτική νηφαλιότητα, πνεύμα ενότητας, συναίνεσης και να τεθεί το γενικό πάνω από το παραταξιακό συμφέρον, για το καλό της πόλης και των πολιτών.