29

Σεπ

Η απάντηση στο κείμενο της Δημοτικής Αρχής στην έναρξη του διαλόγου

Το κείμενο-επιστολή που ακολουθεί, αποτελεί την απάντησή που απέστειλε η Δημοτική Κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 στις 9 Αυγούστου 2019 στο Δήμαρχο Ηρακλείου, επί του κειμένου που μας παρέδωσε στην έναρξη του διαλόγου.

 

 

         Ηράκλειο, 09/8/2019

Απάντηση σε επιστολή Δημάρχου

Κύριε Δήμαρχε,

σε συνέχεια της συνάντησης που έγινε στο γραφείο σας στις 5 Αυγούστου παρουσία συνεργατών μας και σχετικά με το κείμενο που μας παραδώσατε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν συζήτησης στο εσωτερικό της παράταξης μας, συμφωνούμε με το πλαίσιο που διατυπώνετε σε αυτό.

Πράγματι αποτελεί βάση για περαιτέρω συζήτηση προκειμένου να προκύψει προγραμματική συμφωνία για την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στο κείμενο σας εξάλλου αποτυπώνονται και οι περισσότερες θέσεις που και εμείς έχουμε συμπεριλάβει στην υπό συζήτηση «Πρόταση Συνεργασίας για τη Διακυβέρνηση του Δήμου» που σας έχουμε ήδη προσκομίσει.

Στην πρόταση μας αναδεικνύονται κοινές βασικές αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες που μπορούν να ληφθούν υπόψη στην προοπτική διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης της νέας Δημοτικής Αρχής. Είναι ξεκάθαρο ότι η Δημοτική μας Κίνηση, εργάζεται αταλάντευτα στην προοπτική προγραμματικών συγκλίσεων για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και βιώσιμου οργανωτικού σχήματος στο Δήμο Ηρακλείου.

Θεωρούμε αναγκαίο ως επόμενο βήμα, εφόσον το επιθυμείτε, να ακολουθήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος, με ειλικρίνεια και καλή πίστη με στόχο την επίτευξη προγραμματικής συνεργασίας για το καλό του Δήμου και των πολιτών του.

Με εκτίμηση 

Γιάννης Κουράκης

Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5.»