29

Σεπ

Η Πρόταση Συνεργασίας για τη Διακυβέρνηση του Δήμου Ηρακλείου - Το χρονικό των επαφών με τη δημοτική αρχή

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την Πρόταση Συνεργασίας  της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 για τη Διακυβέρνηση του Δήμου Ηρακλείου, την οποία καταθέσαμε στο ΔΙΑΛΟΓΟ και στις συζητήσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου, στις 5 Αυγούστου 2019.

 

 

Ηράκλειο, 05/08/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Δημοτική μας Κίνηση, καταθέτει πρόταση διακυβέρνησης του Δήμου με ορίζοντα τετραετίας στη βάση προγραμματικής σύγκλισης και συμμετοχικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία αυτή σεβόμενοι απόλυτα την βούληση του λαού όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές υιοθετώντας πνεύμα συναίνεσης, συνεργασίας και ενότητας για το καλό του τόπου και των πολιτών. Αποκλειστική μας επιδίωξη είναι η διαφανής, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, παραγωγική και οργανωτικά βιώσιμη, λειτουργία της διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου.

Η Δημοτική κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 κατέθεσε στους πολίτες ένα ολοκληρωμένο και κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα που συγκροτήθηκε στη βάση: 

 • Των 3 Κύκλων ζωής με τη διατύπωση ενός ιδιαίτερου οράματος για τις τρεις διαφοροποιημένες ζώνες της χαρτογραφίας του Δήμου καθώς η κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ανάγκες.
 • Των 7 Στρατηγικών Προτεραιοτήτων για την χωροταξική αναγέννηση, την οικονομική αναζωογόνηση, την πολιτιστική ανανέωση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ποιοτική καθημερινότητα, την κοινωνική συνοχή, και την αποτελεσματική διακυβέρνηση του δήμου. Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών οδηγούν στην απογείωση του Δήμου.
 • Των 5 Εμβληματικών Παρεμβάσεων που αποτελούν σημείο αναφοράς του Ηρακλείου και πολύτιμη κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές και περιλαμβάνουν το Αρχαιολογικό Πάρκο της Κνωσού, το Πρόγραμμα επάρκειας και διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, την πολιτιστική αξιοποίηση Τειχών και Μνημείων, Διπλή παρέμβαση- Μαρίνα, Αποτελεσματική αξιοποίηση Πάρκου Αεροδρομίου.

Το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 έτυχε γενικότερης αποδοχής από τους πολίτες και σε πολλά σημεία συγκλίνει με τις διακηρυγμένες θέσεις και άλλων δημοτικών κινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε για συζήτηση ένα ελάχιστο πρόγραμμα κοινής αποδοχής με βασική επιδίωξη τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

 1. Πολεοδομική & Χωροταξική Αναβάθμιση
 • Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για το σύνολο του Δήμου και ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών, με προτεραιότητες στις περιοχές που παρουσιάζονται αυξημένες οικιστικές πιέσεις.
 • Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κινητικότητας εντός των τειχών και τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο.
 • Επικαιροποίηση και αναθεώρηση της υφιστάμενης μελέτης Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου και εφαρμογή των κατευθύνσεων της.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης παρέμβασης με αξιοποίηση του χώρου του Παγκρήτιου Σταδίου σε συνδυασμό με την κατασκευή και λειτουργία της νέας Μαρίνας και έναρξη συζήτησης για τη  μεταφορά του γηπέδου του ΟΦΗ και ανάπλαση του χώρου που απελευθερώνεται και της ευρύτερης περιοχής.
 • Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του βόρειου μετώπου από τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα έως την Αλικαρνασσό με την λειτουργική ενσωμάτωση του λιμανιού στον αστικό ιστό σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, και την κατά τμήματα υπογειοποίηση της παραλιακής καθώς και την ανάδειξη των Νεωρίων σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη.
 • Υλοποίηση αναπλάσεων συνεκτικών τμημάτων των παραδοσιακών Οικισμών Ενδοχώρας και ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων τους.
 • Προγραμματισμός ανάπτυξης και αξιοποίησης του Αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης μετά την μετεγκατάσταση των λειτουργιών του με την άμεση εκπόνηση Χωροταξικής μελέτης Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων.
 1. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
 • Προώθηση της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή του οργανικού και της ανάκτησης. Δημιουργία υποδομών για την επεξεργασία του ανακυκλώσιμου οργανικού υπολείμματος στα πλαίσια του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας με στόχο να γίνει το Ηράκλειο ένας Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτων με την αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων, δημιουργία δικτύου μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, επεξεργασία υφάλμυρων και γυψούχων υδάτων καθώς και επαναχρησιμοποίηση ύδατος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
 • Προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων χώρων και δημοτικών κτιρίων, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ και με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας.
 1. Πολιτιστική Ανανέωση
 • Προώθηση της δημιουργίας αρχαιολογικού πάρκου Κνωσού- Πολιτιστικής Διαδρομής σύνδεσης των μνημείων με την ενδοχώρα.
 • Εκπόνηση σχεδίου για την ολοκληρωμένη ανάδειξη των Τειχών και αξιοποίηση των αιθουσών και χώρων που έχουν δημιουργηθεί. Εφαρμογή σχεδίου διαρκούς συντήρησης του χώρου.
 • Υλοποίηση προγράμματος απόκτησης νέων αξιόλογων ιστορικών κτιρίων και μνημείων και τη μετατροπή τους σε χώρους παραγωγής πολιτιστικού πλεονάσματος.
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση των εμβληματικών υποδομών μας : Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Δημοτικά Μουσεία που θα ενισχύσουν περαιτέρω το City Branding μας.
 • Στήριξη της δημιουργικότητας των νέων και της ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας.
 • Καθιέρωση φεστιβαλικού θεσμού διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, με δραστηριότητες σε ετήσια βάση.
 1. Κοινωνική συνοχή - Αθλητισμός
 • Ενίσχυση των υποδομών προσχολικής  και σχολικής εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του κτιριακού προγράμματος, ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Πρόγραμμα διαρκούς συντήρησης των Σχολικών Μονάδων και Δημοτικών Κτιρίων.
 • Σχέδιο ολοκληρωμένης αξιοποίησης των αθλητικών υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας με παράλληλη οργάνωση και προώθηση του μαζικού αθλητισμού με την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων αλλά και φιλοξενία διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεων.
 • Αναβάθμιση των δομών κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 1. Ποιοτική Καθημερινότητα
 • Δημιουργία γραμμικών πάρκων και pocket parks. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πάρκου στις Μεσαμπελιές.
 • Αντικατάσταση του συνόλου των ασφαλτικών της βασικής δημοτικής οδοποιίας.
 • Επικαιροποίηση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και εθελοντικές ομάδες.
 • Παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους και διευκόλυνσης της κινητικότητας τους.
 • Παρεμβάσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των μετακινήσεων και δημιουργίας σύγχρονων λειτουργικών και ασφαλών αστικών και περιαστικών δρόμων, με ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας, έχοντας ως στρατηγική επιλογή τη διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας.

 1. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση
 • Αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβούλιου ως ένα όργανο παραγωγής πολίτικης , ελέγχου και διασφάλισης της διαφάνειας στη διοίκηση του Δήμου.
 • Υιοθέτηση σύγχρονου οργανισμού του Δήμου που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες διοίκησης και  τις αναπτυξιακές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην πόλη.
 • Ενδυνάμωση των διαδικασιών Δημόσιας Διαβούλευσης ως μέσο συνδιαμόρφωσης προτάσεων και παρεμβάσεων.
 • Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διοίκησης (MIS) και αξιολόγησης των λειτουργιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (κλιματικών, ρύπων) με ανοικτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και ενεργοποίηση των υπηρεσιών.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και εφαρμογών μιας ευφυούς πόλης. Βασική στοχοπροσήλωση αποτελεί η δημιουργία ενός ψηφιακού Δήμου που θα μειώνει τη γραφειοκρατία, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του Δημότη. 

 1. Οικονομική Αναζωογόνηση
 • Δημιουργία της « Συμμαχίας Ανάπτυξης » για τον συντονισμό όλων των τοπικών φορέων με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Ειδικό στόχο αποτελεί η κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων του Δήμου και η προσέλκυση νέων επενδύσεων.
 • Αναβάθμιση της ιδιοκτησίας του Δήμου, βελτιώνοντας τους όρους αξιοποίησης της, ώστε να λειτουργεί ανταποδοτικά προς τους πολίτες.
 • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης για κάθε κατηγορία ακινήτων, έτσι ώστε το σύνολο των ακινήτων να είναι σε άριστη και λειτουργική κατάσταση.
 • Διεύρυνση της αγροτικής παραγωγής, της τυποποίησης και της δημιουργίας επώνυμων προϊόντων. Αναπτύσσουμε και ενδυναμώνουμε τις αξιόλογες προσπάθειες γεφύρωσης της προσφοράς και της ζήτησης με πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών.
 • Θεμελίωση μιας συγκροτημένης παρέμβασης για την ανάταξη της τοπικής οικονομίας και την προσαρμογή της σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μια διαφοροποιημένη οικονομία δημιουργεί θέσεις εργασίας, απασχόληση για τη νεολαία και ένα θετικό περιβάλλον για τη δημιουργία επιχειρήσεων.
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τοποκεντρική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει το δήμο, τους ερευνητικούς φορείς τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, τις τράπεζες, τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, με προοπτική να αναπτυχθούν προσαρμοσμένες λύσεις αποδεκτές από την τοπική κοινωνία και με δυνατότητα παραγωγής τους από τις τοπικές επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες κατάρτισης του πληθυσμού (στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης) για την αξιοποίηση του πλήρους οφέλους από την τοπική κοινωνία.
 • Αξιοποιούμε και δημιουργούμε υποδομές ώστε να αποτελέσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τα νέα τμήματα της τουριστικής αγοράς (τουρισμός συνεδριακός, ταινιών, κρουαζιέρας, yachting, αθλητισμού).

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων και έργων την επόμενη τετραετία αποτελεί μια αναγκαιότητα για το Ηράκλειο καθώς η πόλη καλείται να ανταποκριθεί στις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις και τις οικιστικές πιέσεις που απορρέουν από αυτές.

Για την προώθηση του προγράμματος θα απαιτηθεί ένας κοινά συμφωνημένος σχεδιασμός εφαρμογής στον οποίο είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία μας.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εποπτευόμενοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν τη στρατηγική του Δήμου υιοθετώντας αξιόπιστα επιχειρησιακά σχέδια σε βάθος τετραετίας, με τεχνοκρατική υποστήριξη και περιοδική αναθεώρηση όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.  

Σε περίπτωση προγραμματικής συμφωνίας θεωρούμε αυτονόητο ότι τα στελέχη των παρατάξεων που συμμετέχουν, θα εργαστούν με σύμπνοια και με γνώμονα την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών.

Διευκρινίζεται ότι ο επικεφαλής της παράταξης μας κ. Γιάννης Κουράκης, δεν επιδιώκει κανένα αξίωμα στο Δήμο.

Η Δημοτική μας Κίνηση, διαχρονικά πιστεύει στη συνεργασία και στη σύνθεση απόψεων και η παρούσα πρόταση μας εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Τη συναίνεση που στηρίζεται αποκλειστικά σε προγραμματικές συγκλίσεις. Έχουμε ήδη δημόσια τοποθετηθεί, ότι διαφωνούμε με τις νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Νόμο 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

Είναι αυτονόητο ότι ως Δημοτική Κίνηση θα στηρίξουμε την εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος και θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο ένα μοντέλο αποτελεσματικής διοίκησης του Δήμου, για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας.