15

Μάι

Σχολική στέγη στο Δήμο Ηρακλείου - Του Απόστολου Κλινάκη

Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων» (άρθρο 75 § Ι, στ, 1 του ΚΔΚ, Ν. 3463/2006), καθώς πλήθος συναφών λειτουργιών (άρθρο 94 § 4 του Ν. 3852/2010), συνιστούν, όπως είναι γνωστό, θεμελιώδη αρμοδιότητα των Δήμων.

Τούτες οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στο βασικό κύτταρο της Δημοκρατίας μας, δυστυχώς δεν έχουν ακολουθηθεί από αύξηση των χρηματοδοτήσεων από την Πολιτεία. Αν συνυπολογιστεί και η ανυπαρξία οράματος και έργου, κατανοούμε όλοι γιατί το πρόβλημα της σχολικής στέγης διαρκώς διογκώνεται στην πόλη μας και δυσχεραίνει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων Α/θμιας και Β/θμιας.

Σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν 101 νηπιαγωγεία, 71 δημοτικά, 20 γυμνάσια και 26 λύκεια. Από τα 101 νηπιαγωγεία τα 35 λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους, ενώ 5 ακόμα βρίσκονται σε αυλές δημοτικών σχολείων με προκάτ αίθουσες. Σε κάποια από αυτά (2ο, 4ο, 6ο, 26ο, 30ο , 37ο ,46ο, 50ο ,60ο,70ο ,74ο ,Κάτω Ασιτών, το 2ο Βουτών, έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και χωρητικότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη ανάγκη για ανέγερση νέων κτιρίων ή ενοικίαση νέων κατάλληλων χώρων.

Λαμβάνοντας υπόψη και την προβλεπόμενη υποχρεωτική διετή λειτουργία της προσχολικής αγωγής είναι φανερό ότι οι ανάγκες για τη στέγαση των νηπιαγωγείων ολοένα και θα αυξάνονται. Δεν είναι τυχαίο που ο Δήμος Ηρακλείου, είναι από τους Δήμους εκείνους που δεν υλοποιείται το σχέδιο για υποχρεωτική προσχολική αγωγή σε Δημόσια Νηπιαγωγεία. 

Παρότι στο ταμείο του Δήμου υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια τα οποία φυτοζωούν στις τράπεζες, κανένα σχέδιο, κανένα όραμα, γιατί όραμα και μακροχρόνιος σχεδιασμός χρειάζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν υπάρχει.

Στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, ελάχιστοι πόροι έχουν δεσμευτεί στους ανάλογους κωδικούς και  πρόκειται για προγράμματα επισκευών σχολείων, όπου η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο (Παιδαγωγική Ακαδημία, 9ο Ηρακλείου, 21ο Φορτέτζας,  ΕΕΕΕΚ, ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής κλπ).

Για μας τούτο το πρόβλημα μπορεί και πρέπει να επιλυθεί άμεσα, γιατί απαντά στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων  του Δήμου μας, να έχουν τα παιδιά μας ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σύγχρονα και εξοπλισμένα κτίρια.

  • Επιστημονική καταγραφή, των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων μας με επιτόπου από την πολιτική ηγεσία του Δήμου, επίσκεψη σε όλα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
  • Δέσμευση οικοπέδων ιδιαίτερα για κατασκευή νηπιαγωγείων.
  • Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου των άμεσων επισκευών. 

Πίεση προς την Κυβέρνηση για :

  • Διάθεση ενός σημαντικού μέρους από το πρωτογενές πλεόνασμα, για την κατοχύρωση, μέσω απαλλοτριώσεων, των απαραίτητων, για την ανέγερση των σχολικών μονάδων, αστικών εκτάσεων.
  • Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ ώστε με άντλησή τους από λιμνάζοντα κονδύλια, ανακατανομή πιστώσεων υπέρ των ΠΕΠ Περιφερειών που αντιμετωπίζουν με οξύτητα, προβλήματα Σχολικής Στέγης.
  • Ο αρμόδιος για την ανέγερση σχολικών κτιρίων Οργανισμός («Κτιριακές Υποδομές α.ε.» – διάδοχος του ΟΣΚ ) να προβεί άμεσα στην λήψη δανείου, το προϊόν του οποίου θα διαθέσει για την Σχολική Στέγη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΛΙΝΑΚΗΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Ηρακλείου με τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ