Ο πρώτος κύκλος αφορά το ιστορικό κέντρο εντός των τειχών μαζί με το παράλιο μέτωπο που αποτελεί ένα κέντρο, διοίκησης, αναψυχής, τουρισμού και υπηρεσιών.Με τις προτάσεις μας διαμορφώνουμε ένα ζωντανό, συναρπαστικό, ελκυστικό, βιώσιμο, υψηλού πολιτιστικού επιπέδου ιστορικό κέντρο με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και ποδηλατόδρομους. 

Εφαρμόζουμε βιώσιμες πολιτικές αστικής ανάπτυξης: διεύρυνση της πεζοδρόμησης, δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ηλεκτροκίνηση με παράλληλη βελτίωση της κυκλοφορίας υιοθετώντας σύγχρονους κανόνες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις.

Αποδίδουμε την πόλη στους δημότες και στους επισκέπτες ώστε με άνεση και ασφάλεια να μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους, στα καταστήματα και στις υπηρεσίες καθώς και να επισκέπτονται τα ιστορικά μνημεία και τους πολιτιστικούς χώρους.

Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων και την οικονομική λειτουργία του κέντρου. Προωθούμε την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με συγκεκριμένους κανόνες στηρίζοντας τους επαγγελματίες. Αξιοποιούμε το σύνολο των πολιτιστικών πόρων και ειδικά των Τειχών, δίνουμε ζωή στο Πολιτιστικό Κέντρο και δημιουργούμε κυψέλες δημιουργικότητας των νέων.

Ο δεύτερος κύκλος αφορά τον αστικό χώρο εκτός των τειχών και είναι χώρος κατοικίας με συγκεντρώσεις οικονομικών λειτουργιών.Με τις προτάσεις μας διαμορφώνουμε ποιοτικές ήσυχες γειτονιές με αίσθηση κοινότητας με ασφάλεια και αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους.Αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες έργων ανάπλασης, ενίσχυσης του πρασίνου και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας με εστιασμένες παρεμβάσεις.Δημιουργούμε περιοχές κατοικίας περιβαλλοντικά αναβαθμισμένες με ασφαλείς διαφυγές σε περίπτωση κινδύνου και με πλήρη κοινωνικό εξοπλισμό.

Ο τρίτος κύκλος αφορά τον περιαστικό χώρο με διάσπαρτους οικισμούς και σημαντική παραγωγική ικανότητα, με δυναμικό πρωτογενή τομέα, αξιόλογο φυσικό τοπίο και ιστορικούς πόρους. Με τις προτάσεις μας αναδεικνύουμε μια ανανεωμένη ύπαιθρο με σύγχρονες υποδομές που στηρίζουν δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότητας. Αναδεικνύοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη οικιστική ταυτότητα.Αναβαθμίζουμε τον πρωτογενή τομέα με όρους βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και σεβασμού του περιβάλλοντος.

Στηρίζουμε τους αγρότες στο δύσκολο αγώνα που δίνουν. Ενισχύουμε την ιδιαίτερη εικόνα των οικισμών, ενθαρρύνουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση και την είσοδο των νέων στην γεωργική δραστηριότητα, αναδεικνύουμε διαδρομές για την προσέλκυση επισκεπτών.

Συμβάλουμε στη δημιουργία μιας ζωντανής εξελισσόμενης υπαίθρου. Οι τρεις κύκλοι αλληλοτροφοδοτούνται στα αόρατα σύνορά τους, μετασχηματίζονται και αλλάζουν διαχρονικά. Δεν υπάρχουν κενά στο χώρο. Καμιά συνοικία δεν αφήνεται πίσω.

Δημιουργούμε υπεραξίες οι οποίες κατανέμονται ισόρροπα.