Η πολιτική μας βασίζεται στην επεξεργασία και την υιοθέτηση επτά στρατηγικών προτεραιοτήτων για:

 

  1. Την χωροταξική αναγέννηση: υλοποιούμε αστικές επενδύσεις σε στρατηγικά σημεία, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και η πόλη μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο αστικό χώρο φιλικό στον πολίτη περιστοιχιζόμενη από μια συνεκτική και ζωντανή ενδοχώρα.

  2. Την οικονομική αναζωογόνηση: κινητοποιούμε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του Δήμου και ταυτόχρονα προσελκύουμε νέες δυνάμεις από την διεθνή κοινότητα για να επενδύσουν στο τόπο μας.

  3. Την πολιτιστική ανανέωση: διαμορφώνουμε συνθήκες για την ανάπτυξη ενός πολιτιστικού κινήματος που αξιοποιεί ισόρροπα το υφιστάμενο πολιτιστικό κεφάλαιο και δημιουργεί νέες αξίες μέσα από τη σύγχρονη δημιουργικότητα των νέων.

  4. Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα: προωθούμε την ολοκληρωτική στροφή στην κυκλική οικονομία με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμη βάση με παράλληλη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

  5. Την ποιοτική καθημερινότητα: δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την άμεση ανταπόκριση σε θέματα καθημερινότητας, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και διαχείρισης των δημοσίων χώρων διασφαλίζουμε συνθήκες ποιοτικής ζωής των κατοίκων ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της πόλης και την ασφάλεια έναντι φυσικών καταστροφών και κινδύνων.

  6. Την κοινωνική συνοχή: δημιουργούμε ένα συλλογικό δίκτυ κοινωνικής ασφάλειας για να δώσουμε τη δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας, να έχει δικαίωμα ο κάθε νέος να οραματίζεται και να σχεδιάζει το μέλλον του.

  7. Την αποτελεσματική και σύγχρονη διακυβέρνηση του Δήμου: εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υπηρεσιών και των λειτουργιών της πόλης με στόχους την ενίσχυση της συμμετοχής, τον περιορισμό της σπατάλης  τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Συνεργαζόμαστε και αξιοποιούμε τις τεράστιες δυνατότητες των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης. Ο Αθλητισμός και ειδικότερα το Αθλητικό Κίνημα διαπερνά οριζόντια τις 7 Στρατηγικές και συνδέεται με την Πολιτιστική Αναγέννηση την Ποιοτική Καθημερινότητα και την Κοινωνική Συνοχή.

Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών οδηγεί στη μετατροπή του Δήμου σε πρότυπο μοντέλο ποιότητας ζωής, νέων ευκαιριών και δημιουργίας.

Με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις του Δήμου και αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για το μέλλον.