ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3ου ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

 Αγόρας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου - Οικοδομικές Εργασίες

• Αποδουλιανάκη Ελένη του Εμμανουήλ - Οικιακά

• Βάμβουκας Μιχαήλ του Στυλιανού - Υπάλληλος ΕΛΤΑ

Βαρδουλάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ - Ηλεκτροτεχνίτης

• Βρέντζου Ειρήνη του Ελευθερίου - Δημόσιος Υπάλληλος

Δενδραλίδης Νικόλαος του Εμμανουήλ - Φυσικοθεραπευτής 

Ζαχαριουδάκης Ευάγγελος του Γεωργίου - Επιχειρηματίας

Καργάκη Κατερίνα του Μιχαήλ - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κουτεντάκης Ηρακλής του Μιχαήλ - Συνταξιούχος

• Κυριακάκη Μαριέτα του Ιωάννη - Φιλόλογος

Μανωλαράκη Μαρίνα του Εμμανουήλ - Διαιτολόγος

• Μαυράκης Μιχαήλ του Γεωργίου - Πολιτικός Επιστήμονας

Ξενάκης Νικόλαος του Αλεξάνδρου - Έμπορος Υγρών Καυσίμων

Οικονομάκης Φραγκίσκος του Μιχαήλ - Ιδιωτικός Υπάλληλος

Παπαδάκη-Σκουραδάκη Γεωργία -Φανή του Χρήστου - Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τριτσάρης Βασίλειος του Γεωργίου - Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων

Χατζηδάκη Κρυσταλένια (Κρυστάλω) του Ευαγγέλου-Γεωργίου - Ξεν. Επιχειρήσεις